ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Tüm öğrencilik yaşamınızda çevrenizde gözleri görmeyen, işitmeyen, yürüyemeyen ya da tekerlekli sandalye kullanan, konuşurken kekeleyen. kullanan, bazı derslerde güçlükleri olan ya da herkesten farklı bir ilgi alanı olup çevresini sorunlarıyla bunaltan veya 3 yaşında kendi kendine okuma yazma öğrenen ya da fen, satranç vb. alanlarda yetişkinler düzeyinde bilgi sahibi olan kişilerle karşılaştınız. Kimine acıdınız, kimine ise imrendiniz. Bu çocuklar sizden FARKLI çocuklardı. Farklı çocukların eğitim programları da standart programlardan farklı olmalıydı.Onların özelliklerine göre düzenlenmiş ÖZEL bir EĞİTİM programına ihtiyaç vardı.

Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim özel eğitimdir. Ülkemizde;

Bedensel Engelli

Görme Engelli

İşitme Engelli

Zihinsel Engelli

Dil ve Konuşma Güçlüğü olan

Özel Öğrenme Güçlüğü olan

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan bireyler için özel eğitim hizmetleri verilmektedir.

To Top