1999 yılından günümüze Özel Eğitim alanında öncü olan kurumumuz Bursa’nın en donanımlı merkezlerinden biri olup Nilüfer ilçesinde hizmet sunmaktadır. Gelişen ve geliştiren eğitim kadromuzla (Zihinsel Engelliler Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni, Fizyoterapist, Psikolog, Psikolojik Danışman, Çocuk Gelişimi Uzmanı) özel çocuklarımıza bilimsel dayanaklı eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Kurumumuız Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış programlar doğrultusunda çalışmaktadır.

 

ZİHİNSEL  ENGELLİ  BİREYLER  DESTEK  EĞİTİM PROGRAMI ile bireylerin;

1- Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
2- Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
3- Psiko-motor becerilerini geliştirmeleri,
4- Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
5- Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
6- Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
7- Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri,


ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN  BİREYLER  DESTEK  EĞİTİM PROGRAMI ile bireylerin;

1- Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2- Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3- Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4- Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri


BEDENSEL ENGELLİ  BİREYLER  DESTEK  EĞİTİM PROGRAMI ile bireylerin;

1- Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
2- Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,
3- Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
4- Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
5- Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
6- Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
7- Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,
8- Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
9- Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,
10- Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri

 

YAYGIN  GELİŞİMSEL  BOZUKLUKLAR (OTİZM)  DESTEK EĞİTİM PROGRAMI  ile bireylerin;

1- İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
2- Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
3- Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri
4- İletişim becerilerini geliştirmeleri,
5- Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
6- Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
7- Akademik becerilerini geliştirmeleri,
8- Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

Eğitim bedeli  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanan bireysel ve grup eğitimi seanslarının yanında,  öğrencilerimize ve velilerimize ihtiyaç duydukları konularda  Psikolojik danışma hizmeti de sunmaktayız. Öğrencilerimize gerekli durumlarda Denver gelişim testi, zeka testleri, kişilik testleri uygulanmaktadır.

Servis kurumumuz tarafından temin edilmekte olup herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Her çocuğu kendi çocuğu gibi benimseyen personeli ile  modern ve güvenli eğitim mekanımız da güleryüzle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

To Top