Özel gereksinimli bireylerin ve yakınlarının ihtiyaçlarına göre yaptığımız programlarla bireyin bedensel zihinsel ve sosyal yönden kendi kendine yetebilir hale gelmesini sağlamak .

Biz; farklı özellikteki bireylerin toplumun beklediği rolleri gerçekleştirebilmeleri ve tam katılım sağlayabilmeleri için gereksinim duydukları eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini kusursuz karşılar, ailelerinin yaşadıkları psikolojik süreçlere bilgimizi ve yüreğimizi onlarla paylaşarak destek sağlarız.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin (dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, sosyal ve duygusal yönlerden sınırlılıkları olan ve bu nedenle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan bireylerin), fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayıcı beceriler kazandırmak.
Eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarını “disiplinlerarası” bir anlayışla yapmak.

Toplumumuzu “özel eğitim ve rehabilitasyon” konusunda daha bilinçli hale getirmek, erken tanı ve tedavi yollarını yaygınlaştırmak, aileleri bilgilendirmek ve yol göstermek.

 

“Bazen bir karar hayatta çok şeyi değiştirir.”

  • İnsanlığın sunduğu en kutsal hizmet kabul edilen eğitim hizmetlerini velilerimize ve öğrencilerimize en iyi şekilde sunmak,
  • Eğitim kalitemizi sürekli artırarak daha iyiyi ve daha güzeli yakalamak için çaba sarf etmek,
  •  Koordinatörlük sistemi ile çocuklarımızın gelişimini yakından takip ederek, verilen eğitim içinde onları sosyal hayatta bağımsız bireyler haline getirmek ve hayata uyum süreçlerini hızlandırmak,
  •  Veli memnuniyetini ön planda tutmak ve aile eğitim programları ile ebeveynlerin bilinç düzeyini artırmak,
  • Eğitimde en son gelişmeleri, tarama, tedavi ve eğitimsel metotları kullanarak ülkemiz çocuklarına yararlı olmak ve devletimizin eğitim alanındaki yükünü azaltmak.
To Top